Product Informatie

Maatpaneel, kant-en-klaar paneel, meubelfronten
Alle panelen produceren we eerst op een groot formaat, die later eventueel wordt opgedeeld. De panelen kunnen we bewerken tot maatpaneel, met iets overmaat voor uw bewerkingen, tot kant-en-klaar onderdeel inclusief bijvoorbeeld randafwerking, boringen en frezingen. Meubelfronten produceren en leveren we per commissie.

Verlijming
(volgens EN 204)
De vlakke en gebogen delen worden standaard verlijmd met een aan D2/D3 vergelijkbare verlijming. Op aanvraag is ook een D3/D4 vergelijkbare verlijming mogelijk.
D2 = interieur met af en toe kans op korte inwerking van aflopend water of condens en/of een tijdelijke hoge luchtvochtigheid waarbij het vochtpercentage in het hout van het basismateriaal maximaal 18% is.
D3 = interieur met regelmatige kans op korte inwerking van aflopend water of condens en/of een langdurige inwerking van hoge luchtvochtigheid, exterieur verlijming op plaatsen die tegen weersinvloeden beschermd zijn.
D4= interieur met zeer regelmatige inwerking van aflopend water of condens. Exterieur waar weersinvloeden een rol spelen, maar met de juiste oppervlaktebescherming.

Spanningsloosheid:
Kan alleen bij volledige symmetrische opbouw van de panelen en als de panelen juist worden bewaard, worden gegarandeerd.
Van symmetrie bij basismateriaal <22 mm is geen sprake wanneer:

  • op de boven- en onderzijde verschillende diktes materiaal worden ingezet.
  • het HPL alleen aan één paneelzijde beschermfolie heeft en/of op de boven- en onderzijde materiaal wordt ingezet van verschillende fabrikanten.

Bij basismateriaal <16 mm bestaat on-danks een symmetrische opbouw toch een verhoogde kans op kromming.

Backing materialen
Als backing gebruiken we standaard laminaat naar onze keuze. Hier bepalen wij het decor. Daarbij kunnen maximaal 3 laminaatdelen aan elkaar gevoegd worden. Bij spaanplaten FPY/V20/E1 vanaf 22 mm dikte gebruiken we op basis van metingen ook witte backingpapieren.
Op aanvraag gebruiken we natuurlijk ook door u gewenste backing decors.

Onder- en overleveringen
Productie- en materiaalafwijkingen, die de product kwaliteit niet beïnvloeden en binnen de eerste keuze toegestaan zijn, worden volgens de sorteervoorschriften van de EN 438 en de ISO normering beoor-deeld. Afwijkingen die buiten de norm vallen en productiefouten worden aangegeven en niet berekend. Zo lang u tevoren niet heeft aangegeven wat de minimale te benutten lengte van een paneel moet zijn, behouden we ons het recht voor om panelen met afstraffingen zoals hierboven beschreven tot een lengte van 400 mm te leveren. Een door de productie ingegeven onder- of overlevering van maximaal 5% is toegestaan.

Certificaten
Op aanvraag kunnen diverse testverslagen of certificaten ter beschikking worden gesteld, mits deze door de betreffende producenten aangeleverd kunnen worden. We behouden het recht op technische wijzigingen.